انجمن صنعت ساخت (cic) نسخه دوم پروتوکل فناوری بیم (bim) را منتشر کرد

درخواست حذف این مطلب
نسخه دوم پروتوکل فناوری بیم (bim)انجمن صنعت ساخت انگلستان، نسخه دوم و بسیار مورد انتظار پروتوکل فناوری بیم (bim) را به منظور بازتاب استانداردها و م ومات شرکت های بیم منتشر کرد.به گزارش بیمانا این نسخه، با استاندارد pas 1192-2 بسیار هم راستا است و در نتیجه نه فقط بر روی مدل بلکه بر روی اطلاعات هم قابل اعمال است.نسخه دوم همچنین به یک مستند انعطاف پذیرتر تبدیل شده است که می توان از آن در کنار سایر قراردادهای پیمانکاری استفاده نمود. به علاوه نسخه دوم پروتوکل، شامل قوانین اضافی مرتبط با امنیت و استاندارد pas 1192-5 نیز است.